IRINA LEMEŽYTĖAtgal

ADVOKATĖ
Tel.: +370 699 27044
el.p.: irina.lemezyte@advix.lt

Veiklos sritys:

Profesinė patirtis:

Nuo 2010 m. – advokatė

2006 m. – 2010 m.  – Advokatų kontora ADVIX (anksčiau Vilniaus miesto X-oji advokatų kontora), advokato padėjėja

2006 m. – 2007 m. –  Dvynių projektas LT/2005/IB/JH/01 „Sukčiavimo baudžiamojo persekiojimo stiprinimas“, teisinių paslaugų teikimas

2004 m. – 2005 m.–  PHARE Dvynių projektas LT/03/IB/JH/01 „Lietuvos baudžiamojo persekiojimo gebėjimų stiprinimas“,  ilgalaikio eksperto padėjėja

2002 m. – 2004 m.  –  Advokatės R. Narbutienės kontora, teisininkė – konsultantė

Išsilavinimas:   1999 m. – 2004 m. Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, teisės magistro kvalifikacinis laipsnis

Publikacijos:

Straipsniai internetiniam tinklalapiui www.ikimokyklinis.lt :  „Tėvų ir pedagogų teisės ir pareigos ugdant vaiką – kur riba?”; “Vaikų globa ir rūpyba”; „Ikimokyklinio ugdymo švietimo sistema, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paskirtis“; „Netinkamo tėvų elgesio su vaikais įvertinimas“; „Nevalstybinės ikimokyklinio ugdymo įstaigos steigimas“; „Įvaikinimas – geri šeimos norai ir iškylantys ginčai dėl vaikų“; „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ikimokyklinio ugdymo organizavimas“; „Vaiko brandumo mokytis įvertinimas“.

Dalyvavimas projektuose:  Galimybių studijos „Investicijų pritraukimas Ignalinos AE regione“ dalies „Investicinės veiklos teisinis reglamentavimas“ rengimas.

Kalbos:  lietuvių, anglų, rusų

Top