Categories
ADVOKATAI

DOC. DR. LINAS BELEVIČIUS

Veiklos sritys:

Gynyba ir atstovavimas baudžiamosiose bylose

Atstovavimas administraciniuose ginčuose ir administracinių nusižengimų bylose

Atstovavimas ikiteisminėse ir kitose neteisminėse institucijose

Atstovavimas tarptautiniuose teismuose ir kitose tarptautinėse institucijose

Procesinių ir kitų juridinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas

Konsultavimas bei derybų organizavimas

Profesinė patirtis:

Nuo 2010 m. – advokatas

Nuo 2001 m. – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentas

2005 m. – 2010 m. – Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras

2003 m. – 2005 m. – Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras

1998 m. – 2003 m. – Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros Nusikaltimų asmeniui tyrimo skyriaus prokuroras

Išsilavinimas: 

2005 m.  Mykolo Romerio universitetas, socialinių mokslų teisės krypties daktaro mokslinis laipsnis

1994 m. –1999 m. Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, teisės magistro kvalifikacinis laipsnis

Mokslinė veikla ir publikacijos

Socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties daktaro disertacija „Techninių priemonių naudojimo baudžiamajame procese teoriniai pagrindai ir reglamentavimas“, 2005 m., Vilnius.

Belevičius L. Techninių priemonių panaudojimo tiriant nusikaltimus teisinis reglamentavimas // Jurisprudencija: Mokslo darbai. 2002. T. 29 (21). P. 72- 83.

Belevičius L. Techninių priemonių panaudojimas baudžiamojo proceso veiksmų fiksavimui // Jurisprudencija: Mokslo darbai. 2005. T. 59 (51). P. 58 – 77.

Belevičius L. Proceso veiksmų fiksavimas techninėmis priemonėmis ir gautų rezultatų panaudojimas įrodinėjimo procese. Pranešimas 2006-04-07 Mykolo Romerio universitete vykusioje konferencijoje tema „Aktualūs baudžiamojo proceso klausimai: įrodymai ir įrodinėjimas“

Belevičius L., Jurka R. Proceso veiksmų atlikimo garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis galimybės // Jurisprudencija: Mokslo darbai. 2007. T. 10 (100). P. 75-84.

Belevičius L. Duomenų perdavimo elektroninių ryšių tinklais galimybės baudžiamojoje procesinėje veikloje // Jurisprudencija: Mokslo darbai. 2008. T. 6 (108). P. 54-59.

Belevičius L. Reikalavimai techninių priemonių naudojimui baudžiamajame procese. Sąžiningas baudžiamasis procesas: probleminiai aspektai. Vilnius: Industrus, 2009. P. 327- 373.

Belevičius L. Procesinių prievartos priemonių teisėtumo ir jų taikymo metu gautų įrodymų leistinumo probleminiai aspektai. Baudžiamasis procesas: nuo teorijos iki įrodinėjimo (prof. dr. Eugenijaus Palskio atminimui). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011. P. 325-359.

Belevičius L. Tarptautinis bendradarbiavimas ir Europos Sąjungos baudžiamasis procesas: aktualijos, perspektyvos, lūkesčiai. Baudžiamojo proceso tarptautiškumas: patirtis ir iššūkiai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013. P. 170-210.

Belevičius L. Unification of standards of protection of the rights of suspected and accused persons in the European Union// Administratīvā un Kriminālā Justīcija: Latvijas Policijas akadēmijas teorētiski praktisks žurnāls. Riga: Latvijas Policijas akadēmijas izdevums. Nr. 1(66), 2014. P. 9-20.

Belevičius L. Įtariamųjų ir kaltinamųjų teisių apsaugos standartų unifikavimas Europos Sąjungoje. Baudžiamasis procesas: teisingumo garantas ar kliūtis?“ leidinys. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas. 2014. P. 53- 75.

Darbo patirtis tarptautiniuose projektuose:

Amerikos advokatų asociacijos 2005- 2006 m. įgyvendinto projekto „Regioninė patariamoji antikorupcinė programa Eurazijai“, finansuoto Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės Departamento, ekspertas

Dvynių projekto „Pagalba gerinant Generalinės prokuratūros galimybes“, įgyvendinto 2007 m. Europos Instituto (Danija), nacionalinis ekspertas

Dvynių projekto „Nacionalinio Antikorupcinio departamento tyrimo galimybių tobulinimas“ (Rumunijos Respublika), įgyvendinto 2009- 2010 m. Šiaurės Airijos viešojo sektoriaus įmonės (NI-CO), trumpalaikis ekspertas

Dvynių projekto „Parama Azerbaidžano Respublikos Generalinės prokuratūros Antikorupciniam departamentui“ (Azerbaidžano Respublika), įgyvendinto 2009- 2010 m. Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos, trumpalaikis ekspertas

Projekto „Informacijos keitimosi tarp teisėsaugos institucijų analizė egzistuojančių ES instrumentų kontekste“, įgyvendinto 2009- 2010 m. Europos viešosios teisės organizacijos (EPLO), ekspertas

Projekto „Organizuoto nusikalstamumo struktūrų suardymas naudojantis organizacinės psichologijos priemonėmis“, įgyvendinto 2009-2012 m. Suomijos Respublikos Nacionalinio tyrimų biuro, finansuoto pagal Europos Komisijos programą „Kova su nusikalstamumu ir nusikalstamumo prevencija“ (Nr. JLS/2008/ISEC/AG023), ekspertas

Kalbos: lietuvių, anglų, rusų

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *