Categories
ADVOKATAI

DOC. DR. LINAS BELEVIČIUS

Veiklos sritys:

Gynyba ir atstovavimas baudžiamosiose bylose

Atstovavimas administraciniuose ginčuose ir administracinių nusižengimų bylose

Atstovavimas ikiteisminėse ir kitose neteisminėse institucijose

Atstovavimas tarptautiniuose teismuose ir kitose tarptautinėse institucijose

Procesinių ir kitų juridinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas

Konsultavimas bei derybų organizavimas

Profesinė patirtis:

Nuo 2010 m. – advokatas

Nuo 2001 m. – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentas

2005 m. – 2010 m. – Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras

2003 m. – 2005 m. – Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras

1998 m. – 2003 m. – Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros Nusikaltimų asmeniui tyrimo skyriaus prokuroras

Išsilavinimas: 

2005 m.  Mykolo Romerio universitetas, socialinių mokslų teisės krypties daktaro mokslinis laipsnis

1994 m. –1999 m. Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, teisės magistro kvalifikacinis laipsnis

Mokslinė veikla ir publikacijos

Socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties daktaro disertacija „Techninių priemonių naudojimo baudžiamajame procese teoriniai pagrindai ir reglamentavimas“, 2005 m., Vilnius.

Belevičius L. Techninių priemonių panaudojimo tiriant nusikaltimus teisinis reglamentavimas // Jurisprudencija: Mokslo darbai. 2002. T. 29 (21). P. 72- 83.

Belevičius L. Techninių priemonių panaudojimas baudžiamojo proceso veiksmų fiksavimui // Jurisprudencija: Mokslo darbai. 2005. T. 59 (51). P. 58 – 77.

Belevičius L. Proceso veiksmų fiksavimas techninėmis priemonėmis ir gautų rezultatų panaudojimas įrodinėjimo procese. Pranešimas 2006-04-07 Mykolo Romerio universitete vykusioje konferencijoje tema „Aktualūs baudžiamojo proceso klausimai: įrodymai ir įrodinėjimas“

Belevičius L., Jurka R. Proceso veiksmų atlikimo garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis galimybės // Jurisprudencija: Mokslo darbai. 2007. T. 10 (100). P. 75-84.

Belevičius L. Duomenų perdavimo elektroninių ryšių tinklais galimybės baudžiamojoje procesinėje veikloje // Jurisprudencija: Mokslo darbai. 2008. T. 6 (108). P. 54-59.

Belevičius L. Reikalavimai techninių priemonių naudojimui baudžiamajame procese. Sąžiningas baudžiamasis procesas: probleminiai aspektai. Vilnius: Industrus, 2009. P. 327- 373.

Belevičius L. Procesinių prievartos priemonių teisėtumo ir jų taikymo metu gautų įrodymų leistinumo probleminiai aspektai. Baudžiamasis procesas: nuo teorijos iki įrodinėjimo (prof. dr. Eugenijaus Palskio atminimui). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011. P. 325-359.

Belevičius L. Tarptautinis bendradarbiavimas ir Europos Sąjungos baudžiamasis procesas: aktualijos, perspektyvos, lūkesčiai. Baudžiamojo proceso tarptautiškumas: patirtis ir iššūkiai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013. P. 170-210.

Belevičius L. Unification of standards of protection of the rights of suspected and accused persons in the European Union// Administratīvā un Kriminālā Justīcija: Latvijas Policijas akadēmijas teorētiski praktisks žurnāls. Riga: Latvijas Policijas akadēmijas izdevums. Nr. 1(66), 2014. P. 9-20.

Belevičius L. Įtariamųjų ir kaltinamųjų teisių apsaugos standartų unifikavimas Europos Sąjungoje. Baudžiamasis procesas: teisingumo garantas ar kliūtis?“ leidinys. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas. 2014. P. 53- 75.

Darbo patirtis tarptautiniuose projektuose:

Amerikos advokatų asociacijos 2005- 2006 m. įgyvendinto projekto „Regioninė patariamoji antikorupcinė programa Eurazijai“, finansuoto Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės Departamento, ekspertas

Dvynių projekto „Pagalba gerinant Generalinės prokuratūros galimybes“, įgyvendinto 2007 m. Europos Instituto (Danija), nacionalinis ekspertas

Dvynių projekto „Nacionalinio Antikorupcinio departamento tyrimo galimybių tobulinimas“ (Rumunijos Respublika), įgyvendinto 2009- 2010 m. Šiaurės Airijos viešojo sektoriaus įmonės (NI-CO), trumpalaikis ekspertas

Dvynių projekto „Parama Azerbaidžano Respublikos Generalinės prokuratūros Antikorupciniam departamentui“ (Azerbaidžano Respublika), įgyvendinto 2009- 2010 m. Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos, trumpalaikis ekspertas

Projekto „Informacijos keitimosi tarp teisėsaugos institucijų analizė egzistuojančių ES instrumentų kontekste“, įgyvendinto 2009- 2010 m. Europos viešosios teisės organizacijos (EPLO), ekspertas

Projekto „Organizuoto nusikalstamumo struktūrų suardymas naudojantis organizacinės psichologijos priemonėmis“, įgyvendinto 2009-2012 m. Suomijos Respublikos Nacionalinio tyrimų biuro, finansuoto pagal Europos Komisijos programą „Kova su nusikalstamumu ir nusikalstamumo prevencija“ (Nr. JLS/2008/ISEC/AG023), ekspertas

Kalbos: lietuvių, anglų, rusų

Categories
ADVOKATAI

GEDIMINAS BUKAUSKAS

Veiklos sritys:

Gynyba ir atstovavimas baudžiamosiose bylose

Atstovavimas administraciniuose ginčuose ir administracinių nusižengimų bylose

Atstovavimas ikiteisminėse ir kitose neteisminėse institucijose

Atstovavimas tarptautiniuose teismuose ir kitose tarptautinėse institucijose

Procesinių ir kitų juridinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas

Konsultavimas bei derybų organizavimas

Profesinė patirtis:

Nuo 2008 m. – advokatas

2005 m. – 2008 m. – Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra, prokuroras

2003 m. – 2005 m. – Kauno miesto apylinkės prokuratūra, prokuroras

2001 m. – 2003 m. – Marijampolės rajono apylinkės prokuratūra, prokuroras

Išsilavinimas:  

2007 m. – 2009 m. Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykla, verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis

1996 m. – 2001 m. Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, teisės magistro kvalifikacinis laipsnis

Kalbos:  lietuvių, anglų, rusų

Categories
ADVOKATAI

AUKSANAS ČIUPAILA

Veiklos sritys:

Gynyba ir atstovavimas baudžiamosiose bylose

Atstovavimas ikiteisminėse ir kitose neteisminėse institucijose

Procesinių ir kitų juridinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas

Profesinė patirtis:

Nuo 1996 m. – advokatas

1992 m. – 1996 m. – privati teisininko praktika

1989 m. – 1992 m. – Lietuvos valstybinio agropramoninio komplekso gamybinio techninio aprūpinimo komitetas “Agrotiekimas”.  Juridinio skyriaus vedantysis juriskonsultas

1986 m.  – 1989 m. – Lietuvos VRM  tardymo valdyba, tardytojas

Išsilavinimas:   1981 m. – 1986 m. Vilniaus  universitetas, Teisės fakultetas, teisės magistro kvalifikacinis laipsnis

Kalbos:  lietuvių, rusų

 

Categories
ADVOKATAI

SIGITAS JUODELIS

Veiklos sritys:

Gynyba ir atstovavimas baudžiamosiose bylose

Atstovavimas ikiteisminėse ir kitose neteisminėse institucijose

Procesinių ir kitų juridinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas

Konsultavimas bei derybų organizavimas

Profesinė patirtis:

Nuo 2017 m. – advokatas

2013 m. – 2017 m. – įmonės teisininkas

1997 m. – 2013 m. – advokatas

1994 m. – 1997 m. – Vilniaus apygardos prokuratūra, vyr. prokuroro pavaduotojas

1987 m. – 1994 m. – Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, prokuroras

1986 m. – 1987 m. – Vilniaus miesto Naujosios Vilnios rajono prokuratūra, tardytojas

Išsilavinimas:  

1981 m. – 1986 m. Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, teisės magistro kvalifikacinis laipsnis

Kalbos:  lietuvių, rusų

Categories
ADVOKATAI

IRINA LEMEŽYTĖ

Veiklos sritys:

Profesinė patirtis:

Nuo 2010 m. – advokatė

2006 m. – 2010 m.  – Advokatų kontora ADVIX (anksčiau Vilniaus miesto X-oji advokatų kontora), advokato padėjėja

2006 m. – 2007 m. –  Dvynių projektas LT/2005/IB/JH/01 „Sukčiavimo baudžiamojo persekiojimo stiprinimas“, teisinių paslaugų teikimas

2004 m. – 2005 m.–  PHARE Dvynių projektas LT/03/IB/JH/01 „Lietuvos baudžiamojo persekiojimo gebėjimų stiprinimas“,  ilgalaikio eksperto padėjėja

2002 m. – 2004 m.  –  Advokatės R. Narbutienės kontora, teisininkė – konsultantė

Išsilavinimas:   1999 m. – 2004 m. Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, teisės magistro kvalifikacinis laipsnis

Publikacijos:

Straipsniai internetiniam tinklalapiui www.ikimokyklinis.lt :  „Tėvų ir pedagogų teisės ir pareigos ugdant vaiką – kur riba?”; “Vaikų globa ir rūpyba”; „Ikimokyklinio ugdymo švietimo sistema, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paskirtis“; „Netinkamo tėvų elgesio su vaikais įvertinimas“; „Nevalstybinės ikimokyklinio ugdymo įstaigos steigimas“; „Įvaikinimas – geri šeimos norai ir iškylantys ginčai dėl vaikų“; „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ikimokyklinio ugdymo organizavimas“; „Vaiko brandumo mokytis įvertinimas“.

Dalyvavimas projektuose:  Galimybių studijos „Investicijų pritraukimas Ignalinos AE regione“ dalies „Investicinės veiklos teisinis reglamentavimas“ rengimas.

Kalbos:  lietuvių, anglų, rusų

Categories
ADVOKATAI

EGLĖ MOCKIENĖ

Veiklos sritys:

Baudžiamoji teisė

Šeimos teisė

Komercinė teisė

Prievolių teisė

Sutarčių teisė

Daiktinė teisė

Įmonių teisė

Viešieji pirkimai

Paveldėjimo teisė

Administraciniai ginčai

Administracinių nusižengimų teisena

Darbo teisė

Konsultavimas bei  derybų organizavimas

Procesinių ir kitų juridinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas

Atstovavimas ir gynyba

Profesinė patirtis:

Nuo 2004 m. – advokatė

2003 m. – 2004 m.– advokato padėjėja

Išsilavinimas:   

1998 m. – 2003 m. Vilniaus Universiteto Teisės fakultetas, teisės magistro kvalifikacinis laipsnis

1995 m. – 1998 m. Vilniaus Licėjus

Profesinės kvalifikacijos tobulinimas:

2019.06.10 – 12 “Train-the-Trainer Course “Protection of suspects’ rights during pre-trial detention and interrogation: Practical training for defence lawyers (NetPraLat)””, Human Rights Monitoring Institute, Vilnius, Lietuva

2014.04.07 – 08 “EU Gender Equality Law – Seminar for legal practitioners”, Academy of European Law, Trier, Vokietijos Federacinė Respublika

2003.12.15 – 19 “Law Of the European Union Practice and Procedure”, THE CEELI INSTITUTE (Central European and Eurasian Law Initiative. A Project Of the American Bar Association), Praha, Čekijos Respublika

Kalbos:  Lietuvių, anglų, rusų

 

 

 

Categories
ADVOKATAI

SIMONAS SLAPŠINSKAS

 

Veiklos sritys:

Gynyba ir atstovavimas baudžiamosiose bylose

Atstovavimas administraciniuose ginčuose ir administracinių nusižengimų bylose

Atstovavimas ikiteisminėse ir kitose neteisminėse institucijose

Atstovavimas tarptautiniuose teismuose ir kitose tarptautinėse institucijose

Procesinių ir kitų juridinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas

Konsultavimas bei derybų organizavimas

Profesinė patirtis:

Nuo 2016 m. – advokatas.

2011 – 2016 m. – Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiasis prokuroras.

2004 – 2011 m. – Generalinės prokuratūros Ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus prokuroras;

1999 – 2004 m. – Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras;

1997 – 1999 m. – Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros Nusikaltimų asmeniui tyrimo skyriaus prokuroras;

Išsilavinimas: 

1993 –1998 m. Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.

Darbo patirtis tarptautiniuose projektuose:

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės organizacijos „NI-CO“ ir Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2006- 2007 vykdyto Dvynių projekto LT/2005/IB/JH/01 „Sukčiavimo veikų baudžiamojo persekiojimo gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ įgyvendinimo darbo grupės narys.

ES komisijos specialiosios 2007-2013 m. programos „Nusikalstamumo prevencija ir kova su nusikalstamumu“ projekto Nr. HOME/2013/ISEC/AG/FINEC/4000005195 „Finansų tyrimo ir nusikalstamu būdu įgyto turto paieškos bei valdymo gebėjimų stiprinimas efektyviai profesionalaus ir organizuoto nusikalstamumo prevencijai” (SAFI)“ projekto vadovo padėjėjas.

Veikla komitetuose, darbo grupėse:

LR teisingumo ministro 2012 m. sudaryto Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso priežiūros komiteto narys.

2008 m. Lietuvos Respublikos prokuratūros atstovas Europos Sąjungos Tarybos bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose darbo grupėje.

2009 m. Lietuvos Respublikos prokuratūros atstovas Europos Sąjungos Tarybos Materialinės baudžiamosios teisės darbo grupėje.

2010 m. Europos Sąjungos Tarybos Policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose koordinavimo komiteto (CATS) Lietuvos Respublikos prokuratūros atstovas.

2013 m. Lietuvos Respublikos prokuratūros dalyvavimo Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai  procese ir priskirtų priemonių įgyvendinimo grupės vadovas.

Kalbos: lietuvių, anglų, rusų.

Categories
ADVOKATAI

EGIDIJA BELEVIČIENĖ

Veiklos sritys:

Gynyba ir atstovavimas baudžiamosiose bylose

Atstovavimas administraciniuose ginčuose ir administracinių nusižengimų bylose

Atstovavimas ikiteisminėse ir kitose neteisminėse institucijose

Atstovavimas tarptautiniuose teismuose ir kitose tarptautinėse institucijose

Procesinių ir kitų juridinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas

Konsultavimas bei derybų organizavimas

Profesinė patirtis:

Nuo 2017 m. – advokatė

2011 m. – 2017 m. – Vilniaus apygardos prokuratūra, Labai sunkių nusikaltimų ikiteisminio tyrimo organizavimo (vėliau pirmojo baudžiamojo persekiojimo) skyriaus prokurorė

2003 m. – 2011 m. – Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra, Ekonominių nusikaltimų tyrimo, 5-ojo nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus prokurorė

2001 m. – 2003 m. – Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra, prokuroro padėjėja

Išsilavinimas:  

1998 m. – 2002 m. Mykolo Romerio Universitetas, Teisės fakultetas, teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis

2002 m. – 2004 m. Mykolo Romerio Universitetas, Teisės fakultetas, teisės magistro kvalifikacinis laipsnis

Kalbos:  lietuvių, anglų, rusų

Categories
ADVOKATAI

KRISTUPAS AŠMYS

Veiklos sritys:

Gynyba ir atstovavimas baudžiamosiose bylose

Medicinos teisė

Atstovavimas ikiteisminėse ir kitose neteisminėse institucijose

Procesinių ir kitų juridinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas

Profesinė patirtis:

Nuo 2005 m. – advokatas

2000 m. – 2005 m. – Mokestinių ginčų komisija prie LRV, teisininkas

Išsilavinimas: 

2002 m. – 2005 m. – Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, buhalterio kvalifikacinis laipsnis

1995 m. – 2000 m. – Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, teisės magistro kvalifikacinis laipsnis

Kalbos: lietuvių, vokiečių, rusų